A A A

Obchodní podmínky

V případě, že objednáváte nebo jinak používáte tento internetový obchod, souhlasíte bezvýhradně s podmínkami používání, které jsou popsány níže.

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o expedici zboží budete taktéž informováni e-mailem. Objednávku můžete do 24 hodin od objednání zrušit a to výhradně telefonicky  - bez udání důvodu. Stačí uvést jméno a popis objednaného zboží.

 

3. CENOVÉ PODMÍNKY
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím dodáním a převzetím objednaného zboží.

Katalog obsahuje konečnou prodejní cenu včetně balného. V ceně zboží není započítáno dopravné. Obchod si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách není možné. DODAVATEL NENÍ PLÁTCEM DPH.

 

4. ZPŮSOB DODÁNÍ A CENA ZA DOPRAVU

Objednané zboží je doručeno prostřednictvím dopravní služby (TransportExpres, PPL a jiné podobné). Balné nebude účtováno. Faktura za dodané zboží je přiložena k zásilce.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud chce zákazník uplatnit toto právo, musí vrátit zboží viditelně nepoškozené a se všemi dodanými náležitostmi na své vlastní náklady na adresu prodávajícího. Kupujícímu bude vrácena částka v ceně objednaného zboží a náklady vynaložené kupujícím na dopravu.

 

6. REKLAMACE
Zákazník je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena. Pokud je zásilka poškozena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen ihned informovat internetový obchod, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Zboží bude k reklamaci dodáno s fakturou.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Od každého zákazníka -  fyzické osoby jsou při nákupu požadovány tyto údaje: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, telefonické spojení, e-mailová adresa. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi a k realizaci prodeje zboží. Pokud nakupujete jako firma, uveďte prosím navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.